Batterimaskiner

 

                                                                                   


   

Unik innovasjon

FLEX introduserer et nytt utvalg  batteriverktøy som setter nye kvalitets- og ytelsesstandarder takket være et fullt utviklet maskin- og batterikonsept.

Selv når kravene til effekt er høye, f.eks. til store skruer og borediametre, sikrer det spesielle systemet lange kjøretider.

En unik innovasjon danner grunnlaget for den gode ytelsen til FLEX trådløse verktøy. Batteriene er mantlet med kjølemateriale som aktivt reduserer oppvarming.

"KEEP COOLTM-teknologien" imponerer med en målbart lengre batteridriftstid. Det innovative elektroniske styringssystemet kontrollerer varmeutvikling

og koordinerer lading og utladning mellom batteripakken, det trådløse verktøyet og hurtigladeren via konstant datautveksling.

 

XFE 15 150-EC

.


.

KEEP COOLTM teknologi - Innovativ og effektiv kjøling av batteriet

                       

Effektivt og enestående takket være innovativ teknologi.

Batterier blir varmere jo mer de utlades. Ved hard belastning kan batteriene "gi opp" ved at beskyttelsesfunksjonen for overoppheting slå inn.

Den nye "KEEP COOLTM -teknologien" har skapt en mulighet til å forsinke dette.

Den aktive kjølingen med den innovative mantlingen av cellene gir ikke bare en betydelig lengre batteridriftstid, men øker også batteriets levetid.

Den integrerte kjøleteknologien er et patentert cellelag som endrer aggregattilstanden, slik at det kan absorbere overskuddsvarme.

KEEP COOLTM -teknologien forhindrer aktivt overoppheting av batteriene. Dette gjør det mulig for batteriet å trekke på hele sin kraft over lengre perioder.

.

Batterier med høy ytelse

De nye FLEX-høy-ytelsescellene utnytter hele batterikapasiteten og gir dermed lengre driftstid på batteriene.

Et stort antall ladesykluser kan skade batteripakken. De mister sin kapasitet, og deres levetid blir stadig mindre.

Også her reduserer KEEP COOLTM -teknologien betydelig kapasitetstap og øker dermed batteriets levetid.

.


....

Børstemotorer med høy ytelse. Kraftig og pålitelig

.

De kraftige og pålitelige børstemotorene imponerer med høy effekt, rolig gange og reliabilitet.

Motorene ble spesialdesignet for å møte kravene som stilles av proffe håndverkere. Det ble også lagt vekt på å sikre at bytte av kullbørster både er enkel og rask.

.


.

EC børsteløse motorer. Effektive og vedlikeholdsfrie

.

De børsteløse EC-motorene fra FLEX er vedlikeholdsfrie og oppnår betydelig høyere ytelsesparametere enn børstemotorer.

.


.

Keep control-teknologi. Intelligent batteristyringssystem

.

Alt under kontroll!

Batteristyringssystemet basert på MCU (Micro Controller Unit) teknologi overvåker strøm, spenning og temperatur, og styrer ladeprosessen.

Alle beskyttelsesfunksjoner er programmerbare og er tilpasset funksjonene og applikasjonene til den respektive modelltypen.