Sandblåsing

matrixEntry.productImage.first().imageAlt

.

Sandblåsingsprosessen kan utføres ved en av to teknikker: blåserensing eller slyngerensing. Blåserensing kalles prosessen når trykkluft benyttes som drivmiddel. Slyngerensing benytter et skovelhjul som kaster blåsemiddelet mot arbeids-stykket.

Begge benyttes til rengjøring av overflater og/eller avgrading.

Slyngerensing

Slyngerensing er en automatisert form for “sandblåsing” hvor rensemediet  aktiviseres med slyngehjul.  Prosessen foregår i et lukket kammer og deler som skal bearbeides kan legges inn enkeltvis, i batcher eller de kan flyte

kontinuerlig gjennom maskinen. Dette er en meget effektiv metode for rensing, og den benyttes ofte ved støperier og andre bedrifter med stor produktgjennomgang. Metoden er dessuten lite arbeidsintensiv.

Blåserensing

Blåserensing, eller populært kalt “sandblåsing”, er en gammel og kjent prosess for fjerning av rust og maling, fjerning av flass og grader på metall og plastprodukter, overflatebearbeiding før maling, fjerning og kamuflering av riperog bearbeidingsskader,

etsing og dekorasjon av glass etc….

Ved hjelp av trykkluft (2-8 bar) aktiviseres blåserensemediet slik at det med stor bevegelsesenergi “bombarderer” det produkt som ønskes bearbeidet.  I realiteten er det blåserensemediet som er prosessens utførende element, og valg av størrelse/vekt

og mekaniske egenskaper hos mediet sammen med riktig valgt lufttrykk er av avgjørende betydning for sluttproduktets resultat.

Ved blåserensing praktiseres i hovedsak to forskjellige prinsipper:

Sugemating

Sugemating benyttes oftest i kabinetter hvor det normalt dreier seg om bearbeiding av mindre komponenter, og kravet til effekt er mindre.  En benytter da en “pistol” – et ejektor munnstykke – som suger blåserensemediet  opp fra en beholder i bunnen

av kabinettet og skyter middelet ut mot komponenten som skal bearbeides. Sugemating er et enkelt og prisgunstig mateprinsipp som i de fleste tilfeller dekker behovet for effektivitet.

Trykkmating

Trykkmating benyttes i de fleste såkalte fristråle-blåsere, men også i kabinetter eller automater hvor det er behov for stor blåseeffekt. Ved trykkmating benyttes en trykktank og et resirkuleringssystem for blåserensemediet.  Via en blandekran under

trykktanken blandes blåserensemediet med trykkluft og sendes med stor hastighet gjennom en slange og et blåsemunnstykke og videre mot den komponent som skal renses.

Med et trykkmatesystem får en kanalisert større mengder rensemedium med større kraft ut mot komponenten sammenlignet med sugematingsprosessen.

Et trykkmatesystem blir også en del dyrere en sugemating på grunn av behovet for resirkulering av blåserensemediet.